Kostsammensætning.

Når du trykker ind her på denne bjælke i menuen, er det nok fordi du har lidt mere end almindelig interesse i emnet og problematikken. 

Her skal vi lige starte med at få  vores “violiner stemt”, – få nogle begreber på plads og på den måde få fælles begrebslig forståelse, – således at vi taler samme sprog…. – sidst i afsnittet kikker vi på de krav der stilles til kostens sammensætning for at få opfyldt organismens behov.

Her først nogle begreber:

Kosten:
Er det vi mængdemæssigt / kvantitativt spiser i det heletaget. Forstil dig bare en stor spand eller glasbowle, hvor alt det der er kommet ind i munden og ned i mavesække i løbet af en dag nu ligger. Mad og drikke. Morgen, middag, aften til måltider og alt det ind i mellem. 

Kostsammensætning:
Her kikker man så nærmere på hvad der faktisk er blevet indtaget. Man ser på hvilke fødevare der er indtaget og inddeler i nogle forskellige “kostgrupper”, uden at se nærmere på kvalitet.

Kostgrupper:
Er en indeling af fødevare i 7 grupper, hvor fødevarerne har mange lighedspunkter, hvad angår indhold af energi og næringsstoffer. Kostgrupperne er:

  1. Grøntsager
  2. Rodfrugter
  3. Frugt
  4. Mælkeprodukter
  5. Kød, fisk og æg
  6. Kornprodukter, brød, mel, gryn
  7. Smør, margarine, fedt og olie

Ernæring:
Er det mere specifik indhold og kvaliteten af tilførte fødeelementer. – Den ernæringsmæssige kvalitet af det spiste. 
Man taler om underernæring når kvaliteten er ringe og der er mangel på eller utilstrækkelig energiindtag, proteiner, mineralereller og vitaminer. Overernæring når energiindhold overskrider energiomsætning og behov. Der er dog det paradoks at man kan være overernæret, men mangle essentielle aminosyre, vitaminer eller mineraler i en sådan grad at man decideret har mangel symptomer eller mangel sygdomme. Dette paradoks opstår ved indtagelse af ensidig føde eller man spiser fødemidler med indhold af mange forarbejdet kulhydrat, – industri forarbejdet færdigretter eller fødevareprodukter. 

Fødevare:
Er de forskellige produkter der udgør vores kost-indtag. Kvaliteten af fødevaren udgøres af den ernæringsmæssige sammensætning. Man taler om fødevarens biologiskeværdi kan være høj eller lav afhængig af indhold af essentielle næringsstoffer. Det er i denne sammenhæng at man omtaler kulhydrater med lav biologisk værdi, som “tomme kalorier”. At kalorier er “tomme”, er absolut ikke fordi de ikke giver energi, men fordi at de ofte er industri forarbejdet og tilsat. “Tomme” er de kaldt, da de kun tilføre energi-kalorier uden at bidrager med mineraler og vitaminer…

Næringsstoffer:
Er alle de stoffer som vores indtaget drikke og føde, – ernæring tilfører, fordøjes og optages til vores krop. Kulhydrat, Protein, Fedt, Alkohol, Vitaminer og minereller. – Alt andet foruden vand / væske, er hvad der ikke fordøjes og vil således være fyldstoffer eller affalds-stoffer.

Energigivende næringsstoffer:
Når vi taler om energigivende næringsstoffer kikker vi kun på de næringsstoffer som er kalorieholdige og tilfører kroppen energi, – alkohol, protein, fedt og kulhydrat. Energigivende næringsstoffer har forskellig energi og kilokalorie, Kcal / kilojoule, kj værdi per gram. Omregningsfaktoren er 4,2… kj * 4,2 = Kcal. – Protein 4 Kcal er ca. 17 kj,  – Fedt: 9 Kcal er ca. 38 kj, – Kulhydrat: 4 Kcal er ca. 17 og – Alkohol: 7 Kcal er ca. 29 kj

Essentielle næringsstoffer:
Essentielle næringsstoffer er de næringsstoffer som kroppen nødvendigvis skal have tilført gennem vores ernæring. Der er tale om stoffer som kroppen ikke selv kan danne / syntestere. Her er tale om 12 af de 20 aminosyrer fra protein, lidt fedt for at få fedtopløselige vitaminer og noget kolesterol til dannelse af visse hormoner. Envidere er det tilsvarende tilstrækkelig vitaminer og mineraler. 

Kostsammensætning: 

Normal-kost:
Ved Normalkosten forstår man det kost-indtag, hvis sammensætning svare til gennemsnit af befolkningens samlede forbrug af fødevare. Normal-kosten afspejler således også de fødevare som er til rådighed i en given tids epoke, hos en befolkning og vil afspejle høst, økonomi og samhandel.
Normal-kost er et gennemsnit af hvad mennesker i et given land eller befolkningsgruppe spiser, – sådan mest almindeligt, som norm…. “normalt”. Men “normal-kosten” er nødvendigvis ikke efterstræbelsesværdig, hvis ønsket er varigt vægt tab….

Anbefalet-kost:
Er landets sundhedsmyndigheders bud på kost-anbefalinger. Disse anbefalinger kan være mere styret af trends, lobbyvirksomhed, politik og landets fødevare produktion end egentlig ernæringsmæssige hensyn…. – eksempelvis landets overskudsproduktion af korn eller tilsvarende landsprodukter eller at der i nogle lande er anbefalinger om 1 gram protein per kilo-legemsvægt, medens andre lande er det anbefalet med bare 0,5 gram per kilo legemsvægt. Sidst nævnte 0,5 gram anbefaling giver mindre samlet protein indtag og udfordre således behovet for at få tilstrækkelig af de essentielle aminosyre. 

Imidlertid er der nogle helt grundlæggende kostkrav der gerne skal dækkes og opfyldes for at alle organismens funktioner kan forløbe optimalt, – uden mangel tilstand. – se afsnit “Krav til kostsammensætning”.