Om det metaboliske syndrom.

Har du allerede set resultat af din beslutning om at lade “Den Gradvise Proces Strategi” gøre sin gavn mod “Et varigt vægttab”, er her “et lille puf i ryggen” og en god grund til at holde fast i beslutningen. 

Når jeg har valgt at medtage kendskabet til det metabolisk syndrom på siderne her, er det fordi mange af de faktorer, der bidrager til udviklingen af metabolisk syndrom og diabetes, faktisk er styrbar. Det kræver dog at man vågner lidt op, er bevist i sine valg og sætter handlingerne bag ved, og – selv tager “styringen af bussen”.

Som nævnt:

  • “Det første skridt”, – på selv den længste rejse, “er det vigtigste”

Hvis man har haft fornemmelsen af, at der er smuttet lidt for mange kilo på badevægten over de seneste par år, kan det som udgangspunkt være formålstjenligt lige at tjekke op på begrebet “det metaboliske syndrom”.

Således kan man på den måde give sig selv et forspring og et bedre udgangs punkt for at undgå, at man lige pludselig står med noget der er meget værre og måske “no way of return”… diabetes, symptomer på svær åreforkalkning, blodprop i hjertet, fortidelig død eller det værste, – svær invaliditet eller slagtilfælde/stroke med halvsidig lammelse, talebesvær og rollator. – spøg til side, dette her er alvorligt og for mig skrevet i den bedste mening. 

Nogle gange er det “bedre at være lykkelig uvidende end magtesløs oplyst”, men når du har set de første resultater af din beslutning om varig vægttab, finder jeg anledning til at dele viden om det metaboliske syndrom med dig, således at du bevidst kan fortsætte den proces du allerede har sat igang. Således at du ikke som andre uvidende og uoplyste, lader “bussen styrer” udover kanten og mod det værste….

Metabolisk syndrom er en forholdsvis almindelig tilstand. Forekomsten stiger i takt med, at overvægt bliver mere og mere almindeligt i en befolkning. – Derfor bør der også væresærlig opmærksomhed på området.

Det positive ved det metaboliske syndrom er, at det er muligt at bremse eller standse udviklingen alene gennem en fornuftig ændring af sin livsstil. På den måde kan du selv medvirke til at forsinke eller helt undgå at udviklingen fortsætter for dig.

Men, hvis der ikke gøres noget, fortsætter syndromet sin udvikling og der vil komme senfølger og sygdom, der efterhånden kan blive invaliderende.

Således er:

  • Metabolisk syndrom er forstyrrelser i kroppens normale drift og omsætning af næringsstoffer.
  • Man taler om en “livsstilssygdom”, som hænger sammen med overvægt, forhøjet niveau af kolesterol i blodet, glykose intolerence og nedsat følsomhed for insulin, hvor første tegn blot kan være let irriterende hovedpine eller let forhøjet blodtryk. 
  • Metabolisk syndrom giver ikke almindeligvis symptomer, men når følgevirkningerne af forstyrrelserne begynder at opstå, vil det typisk kunne give diabetes og symptomer på åreforkalkning, – måske i form af varmefornemmelse i ansigtet, lægmuskel krampe eller hjertekrampe og særlig tilfælde forskellig grad slagtilfælde.
  • Metabolisk syndrom behandles først og fremmest ved, at man ændrer livsstil. – En læge kan også i et fremskredet tilfælde af metabolisk syndrom vælge behandle med medicin, ex kolesterolsænkende medicin, der mindsker den videre udvikling af følgesygdommene til metabolisk syndrom. 

Men det er imidlertid ikke lægens metoder, det er man skal vente på, – som disse sider skal anbefale dig at vælge….

Metabolisk syndrom er ingen sygdom i sig selv. Det er en samling af uheldige forstyrrelser i kroppens omsætning af næringsstoffer (metabolisme). 

Forstyrrelserne gør:

  • At følsomhed for kroppens egen insulinproduktion falder
  • At kolesteroltal vil være forhøjet
  • At man i første omgang måske kan få et let for højt blodtryk

Hver af forstyrrelserne er i sig selv en risikofaktor for andre sygdomme. 

Optræder de i kombination, kan disse forstyrrelser i betydelig grad øge din risiko for at udvikle sygdomme, som kan være livstruende.

Alle disse forstyrrelser tilsammen øger således risikoen for hypertension, åreforkalkning, type2 diabetes, iskæmisk hjertesygdom i form af angina pectoris (hjertekramper) eller myokardieinfarkt (blodprop i hjertet).

Denne åreforkalkning, som hænger sammen med længerevarende metabolisk syndrom, giver ikke kun åreforkalkning i hjertet, men i alle kroppens pulsårer og kan dermed også give dig problemer med forsnævring af pulsårerne i benene (claudicatio) eller TCI – transitorisk cerebral iskæmi, som er symptomer, som skyldes forbigående iltmangel i dele af hjernen. (TCI er betegnelsen for et kortvarigt tab af funktioner, som forsvinder igen indenfor 24 timer. Oftest varer tabet af funktioner dog kun minutter til et par timer). – Er man endt så langt ned ad udviklingens-vej, er det “godt nok op ad bakke”, hvis det i det heletaget er muligt at komme tilbage.

TCI ligner til forveksling et slagtilfælde (apopleksi), den eneste forskel er varigheden af symptomer. Årsagerne til, at TCi opstår er den samme som ved apopleksi. Man kan få måske lidt hovedpine, lammelse i den ene side af kroppen, føleforstyrrelser, synstab og problemer med at tale, men det er så også absolut sidste udkald før invaliditet, rollator eller manifest lammelser, – og ja, slagtilfælde i hjernen. For tidlig  død kan også forkomne, men det er i denne sammenhæng lige meget, – det mærker man ikke så meget til…. – så er det i alle forhold for sent.